Sportbedrijven nederland

EEN LEVEN LANG GEZOND EN VITAAL – WIJ ZORGEN DAT NEDERLAND BEWEEGT

Sportbedrijven Nederland is een vereniging van en voor ambitieuze en maatschappelijk geëngageerde sportbedrijven, die hun krachten bundelen om heel Nederland in beweging te brengen.
We versterken de bedrijfstak door samenwerking, belangenbehartiging, kennisdeling en het uitdragen van onze gezamenlijke ambitie.

Sportbedrijven.nu is blij met de door You’re On! ontwikkelde website. Dank voor het meedenken en enthousiasme en de vertaling van onze ideeën in de site.

Marten van Maastricht

sportbedrijven.nu

Billy joel experience