Aalsmeerse Belangen

Aalsmeerse Belangen is een lokale politieke partij. Sinds het toetreden tot de gemeenteraad in 1982 onderscheidt de fractie van AB zich door heldere standpunten en haar kritische basishouding ten aanzien van alle aspecten van het lokale bestuur. Hierbij wordt constant gezocht naar de balans tussen lokale issues en de ontwikkelingen in de wereld.

Aalsmeerse Belangen

AB is een ongebonden lokale partij. Dit betekent dat voor iedereen die de universele uitgangspunten respecteert plaats is binnen de gelederen. Het uitgangspunt van Aalsmeerse Belangen is als volgt geformuleerd:

Het gemeentebestuur van Aalsmeer neemt beslissingen die de toekomst van haar inwoners sterk beïnvloeden. Daar komt bij dat de samenleving binnen en buiten onze gemeentegrenzen steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt. Dit brengt zowel bedreigingen als grote kansen met zich mee. Aalsmeerse Belangen erkent dat Aalsmeer is opgebouwd uit verschillende wijken en buurtschappen en verschillende culturen, maar dat haar inwoners samen één gemeenschap vormen met een gemeenschappelijke toekomst. Wij richten ons op het realiseren van een duurzame samenleving, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van verdraagzaamheid. Hiermee erkennen wij onze verantwoordelijkheid naar elkaar  en naar toekomstige generaties.

Aalsmeerse Belangen

You’re On! heeft meer opdrachtgevers uit de politiek, bekijk ze hier »

Billy joel experience