Boeren tussen steden

De insteek is ‘onze’ agrariërs en ‘ons’ uniek gesitueerde, agrarische gebied tussen de steden zichtbaar maken.

Samen met de Cast, negen agrarische families en hun erfbetreders, vraagt de Werkgroep Boeren tussen Steden aandacht voor behoud van agrarische waarden en cultureel erfgoed tussen Den Haag, Zoetermeer en Leiden. De druk op het buitengebied is groot, door verstedelijking, klimaat en energie opgaven, bodemdaling, toename van recreatie en boeren zonder opvolging.

Lees alles op de website van Boeren Tussen Steden »

Bekijk alle afleveringen op YouTube »

Billy joel experience