Het CVA Netwerk Amsterdam is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met een CVA (Cerebro Vasculair Accident).

Deze website is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, hun partner of mantelzorger(s), verwijzers, collega-fysiotherapeuten en andere behandelaren.

Bekijk meer medische opdrachten door You’re On! »