Maatschappelijk Jaarverslag Bloemen en Planten

Van producenten en handelaren mag verwacht worden dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo ook van de Nederlandse bloemen- en plantensector. Graag laat de sector zien hoe ondernemers en (branche)organisaties zich inspannen voor een duurzame bedrijfsvoering. 

Daarom hebben de Koninklijke bloemenveiling FloraHolland, tuinbouwondernemersorganisatie LTO Glaskracht Nederland en de Vereniging voor de Groothandel in de Bloemen en planten VGB het initiatief genomen voor het samenstellen en uitgeven van een maatschappelijk jaarverslag over 2012 en 2013. Dit is een voortzetting van het maatschappelijk jaarverslag uit 2011, gemaakt door het Productschap Tuinbouw.

Met het maatschappelijk jaarverslag wordt duidelijk hoe de bloemen- en plantensector zich inzet voor People, Planet en Profit. Want juist als belangrijke pijler van de Nederlandse economie is de sector er mede-verantwoordelijk voor dat ook komende generaties een duurzaam bestaan kunnen hebben. Vandaar dat de sector op alle relevante issues concreet beleid ontwikkelt om de impact op de wereld om ons heen zo beperkt mogelijk te maken.

Met externe stakeholders voert de sector een intensieve dialoog over de vraag hoe de sector scoort op belangrijke issues. Dit maatschappelijk jaarverslag is onderdeel van deze dialoog: op een transparante en overzichtelijke wijze laat de sector zien welke doelstellingen gehanteerd worden, en wat vervolgens de resultaten zijn.

Namens FloraHolland, LTO Glaskracht Nederland en VGB

 

 

Billy joel experience