Netwerk Traumarevalidatie VUmc

U vindt hier fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het revalideren van traumapatiënten. Dit zijn patiënten die letsels hebben opgelopen na een ongeval. Het kan gaan om verstuikingen of eenvoudige botbreuken, maar bijvoorbeeld ook om open breuken, wervelbreuken of bekkenbreuken.
De fysiotherapeuten van Netwerk Traumarevalidatie Nederland werken nauw samen met de multidisciplinaire teams (de traumachirurg en de ziekenhuisfysiotherapeut) van de aangesloten ziekenhuizen. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden, zodat de behandeling optimaal verloopt.

De fysiotherapeuten van het VUmc netwerk werken nauw samen met het multidisciplinaire team in VUmc (de traumachirurg en de ziekenhuisfysiotherapeut). Zo kan er tijdig bijgestuurd worden, zodat de behandeling optimaal verloopt.

You’re On! maakte het beeldmerk, de website en de zorgzoekers.

Transmuraal Trauma Care Model- Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van traumarevalidatie In Nederland worden jaarlijks ongeveer 80.000 mensen met botbreuken behandeld. Botbreuken kunnen grote gevolgen hebben voor uw lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven. Het doel van dit onderzoek is om in een grootschalig onderzoek te evalueren hoe mensen met een of meerdere botbreuken op dit moment behandeld worden. Dit onderzoek is opgezet door Amsterdam UMC (locatie VUmc) en zal worden uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met traumachirurgen en fysiotherapeuten van diverse andere Nederlandse ziekenhuizen. Er zullen in totaal naar verwachting 600 mensen meedoen die één of meerdere botbreuken hebben ten gevolge van een ongeluk of een val (trauma). De medisch-ethische toetsingscommissie van het VU Medisch Centrum heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.
Billy joel experience