op de website van Netwerk Traumarevalidatie VUmc vindt u fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het revalideren van traumapatiënten. Dit zijn patiënten die letsels hebben opgelopen na een ongeval. Het kan gaan om verstuikingen of eenvoudige botbreuken, maar bijvoorbeeld ook om open breuken, wervelbreuken of bekkenbreuken.

Het is geen ‘open’ netwerk zoals sommige andere fysiotherapeutische netwerken, maar een kleinschalig samenwerkingsverband tussen het multidisciplinaire team in VUmc en de fysiotherapeuten die lid zijn van het traumarevalidatienetwerk VUmc. Schaalvergroting gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg voor traumapatiënten. Er is daarom gekozen om het aantal patiënten in een regio leidend te laten zijn voor het aantal fysiotherapeuten dat lid kan zijn van Netwerk Traumarevalidatie VUmc (patiënten dichtheid). Op dit moment zijn er voldoende netwerkpraktijken binnen de regio Amsterdam en is uitbreiding niet nodig.

De fysiotherapeuten van het VUmc netwerk werken nauw samen met het multidisciplinaire team in VUmc (de traumachirurg en de ziekenhuisfysiotherapeut). Zo kan er tijdig bijgestuurd worden, zodat de behandeling optimaal verloopt.

You’re On! maakte een aanpassing op het beeldmerk, de website en de zorgzoeker.netwerk traumarevalidatie VUmc