Stichting Living Memories

Stichting Living Memories biedt terminaal zieke kinderen tot 18 jaar de mogelijkheid kosteloos hun levensverhaal vast te leggen door middel van een video- of audioportret.

Stichting Living Memories biedt terminaal zieke kinderen tot 18 jaar de mogelijkheid kosteloos hun levensverhaal vast te leggen. Door middel van een video- of audioportret, professioneel opgenomen en gemonteerd. Bij zeer jonge kinderen gaat het voornamelijk om het vastleggen van beelden en stemgeluid. Met oudere kinderen gaan wij het gesprek aan over wat zij na willen laten. Dit alles uiteraard in overleg met ouders.

Jouw verhaal blijft leven.

Mensen met een levensbedreigende ziekte delen een angst. De angst om vergeten te worden en ‘niets’ achter te laten. Een portret van hun leven geeft ze rust. Hun verhaal is verteld en kan ook na de dood worden gehoord. Tegelijkertijd behouden ouders iets tastbaars.

Om het vastleggen van het levensverhaal voor iedereen bereikbaar te maken, kiest de stichting ervoor om de portretten kosteloos aan te bieden. Dit betekent dat alle kosten gedragen worden door donateurs, fondsen en sponsors.

You’re On! kreeg de vraag om de brochure met het verhaal voor deze stichting te maken. Omdat You’re On! zich vaker inzet voor de medische sector deden wij dat met alle plezier.

Stichting Living Memories brochure door You're On!

Billy joel experience