Stimuflori

Doelstelling is het verlenen van (financiële) ondersteuning voor promotie en innovatie in de Nederlandse sierteeltsector.
Sinds 2014 is dit  non profit bedrijf de paraplu- en projectorganisatie voor de voortzetting van deactiviteiten. Met een duidelijke focus op promotie en innovatie. Stimuflori is in 2014 gestart op initiatief van de Stichting Fonds Internationale Bloemenvaktentoonstelling (Fonds IBVT).

website van Stimuflori door You're On!

website van Stimuflori door You’re On!

Billy joel experience