Water Theme

De tuinbouw realiseert oplossingen voor mondiale uitdagingen zoals voedselschaarste, schone energie, water, gezondheid en welbevinden. Op het eerste International HortiCongress ‘Solutions for global issues’ staat water centraal. Logo voor Beursthema.
Billy joel experience