Watertoren

in samenwerking met Elize Eveleens, Frits en Rens Nisters maakte You’re On! het grafische ontwerp voor een demonstratie model in de watertoren  Aalsmeer.

De watertoren Aalsmeer -Het Rijksmonument uit 1928, een art-deco watertoren van 51 meter hoog, voorziet met zijn 55 km waterleiding netwerk, onder leiding van IR. Hendrik Sangster, de omgeving van een stabiele waterdruk dankzij de grote diepte van de tanks die tot 452 houten palen reiken en een capaciteit van 1.160.000 liter drinkwater.

aalsmeervandaag.nl schreef:

Toen ging de vlag van de kast en werden de deuren geopend. De bewondering voor wat Frits Nisters, partner Elize Eveleens en broer Rens gefabriceerd hadden was groot. Met behulp van in kunststof uitgesneden figuren en 3200 ledlampjes toont deze kijkkast de kringloop van het water alsmede de werking van de watertoren.

Slimme zet
De openslaande deuren van de kast zijn versierd met beknopte informatie over de toren. Met name de zogenaamde ‘wordle’ van kernbegrippen is origineel gevonden en een slimme zet als het om het educatieve karakter gaat. In een enkele oogopslag leert de aanschouwer hiermee snel de feitjes van de watertoren uit het hoofd.

Een watertoren werkt door water op te pompen naar de bovenste tank, waar het onder druk staat en via leidingen naar huizen en gebouwen kan worden geleverd.

watertoren aalsmeer

De watertoren Aalsmeer -Het Rijksmonument uit 1982, een art-deco watertoren van 51 meter hoog, voorziet met zijn 55 km waterleiding netwerk, onder leiding van IR. Hendrik Sangster, de omgeving van een stabiele waterdruk dankzij de grote diepte van de tanks die tot 452 houten palen reiken en een capaciteit van 1.160.000 liter drinkwater.

Een watertoren is een constructie die wordt gebruikt om water op te slaan en onder druk te zetten, zodat het via leidingen naar huizen en gebouwen kan worden geleverd. Dit gebeurt meestal wanneer er sprake is van een watertekort of wanneer de druk in de leidingen te laag is.

Het werkingsprincipe van een watertoren is eenvoudig. Er wordt water opgepompt naar de bovenste tank van de toren, waar het onder druk staat. Dit water kan dan via leidingen naar huizen en gebouwen worden geleverd wanneer er een behoefte is. De druk in de leidingen wordt geregeld door een drukregelaar die op de uitgang van de toren is geplaatst.

Er zijn verschillende soorten watertorens, elk met hun eigen specifieke eigenschappen en doelen. Sommige watertorens zijn specifiek ontworpen voor gebruik in steden, terwijl andere zijn ontworpen voor gebruik in landelijke gebieden. Sommige watertorens zijn bedoeld voor het opslaan van drinkwater, terwijl andere zijn bedoeld voor het opslaan van proceswater of afvalwater.

De watertoren zelf is meestal gemaakt van beton of staal en is vaak voorzien van een coating om de tank te beschermen tegen corrosie. De bovenste tank van de toren is vaak voorzien van een dak of een andere afdekking om te voorkomen dat er vuil of debris in het water terechtkomt.

De waterpompen die worden gebruikt om het water naar de bovenste tank van de toren te pompen, zijn meestal van een grote capaciteit en zijn vaak speciaal ontworpen voor deze toepassing. De pompen moeten in staat zijn om water tegen hoge drukken te pompen en moeten ook betrouwbaar zijn in hun werking.

De watertoren speelt een belangrijke rol in het leveren van drinkwater aan huizen en gebouwen, het leveren van proceswater aan fabrieken en het verwerken van afvalwater. Het is een essentiële infrastructuur die ervoor zorgt dat de bewoners van een gebied de waterdiensten krijgen die ze nodig hebben.

Billy joel experience